Klankbordgroep

Ouders zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de klankbordgroep zitten ouders die zich gedurende het schooljaar willen inzetten voor:

 

  • hand- en spandiensten bij activiteiten
  • aanwezigheid bij open dagen
  • adviseren van de medezeggenschapsraad
  • adviseren van de directie

 

De klankbordgroep heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar de school luistert goed naar de ervaringen die door de klankbordgroep naar voren worden gebracht. Momenteel bestaat de klankbordgroep uit ouders van leerlingen uit zowel leerjaar 1, als leerjaar 2. Tenminste eens per periode komen de leden van de klankbordgroep bij elkaar, waarbij in ieder geval de deelschoolleider en een vakdocent aanwezig zijn. Samen zorgen wij ervoor dat wij kritisch en realistisch naar ons onderwijs blijven kijken.

 

Als u inbreng heeft of op- en aanmerkingen over de school, kunt u vooralsnog contact opnemen met het algemene e-mailadres van school: kiemm@msa.nl. In de toekomst zal de klankbordgroep een eigen mailadres beheren, waardoor uw mening door een onafhankelijke partij opgepakt wordt. Ouders die geïnteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de klankbordgroep, kunnen dat aan het begin van het schooljaar doorgeven tijdens de eerste informatieavond.