Klankbordgroep

Ouders zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de klankbordgroep zitten ouders die zich het gedurende het schooljaar willen inzetten voor:

 

  • hand- en spandiensten bij activiteiten
  • aanwezigheid bij open dagen
  • adviseren van de medezeggenschapsraad
  • adviseren van de directie

 

De klankbordgroep heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar de school luistert goed naar de ervaringen die door de klankbordgroep naar voren worden gebracht. De bedoeling is dat een aantal ouders binnen de klankbordgroep als oudercontactpersoon fungeren. Bij voorkeur heeft tenminste een ouder ook zitting in de medezeggenschapsraad van de school.

 

Ouders die geinteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de klankbordgroep, kunnen dat aan het begin van het schooljaar doorgeven tijdens de eerste informatieavond.