Klankbordgroep

Ouders zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de klankbordgroep zitten ouders die zich gedurende het schooljaar willen inzetten voor:

 

  • het in kaart brengen van de meningen van andere ouders.
  • het bijwonen van vergaderingen met de school.
  • het adviseren van de docenten en de directie.

 

De klankbordgroep heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar de school luistert goed naar de ervaringen die door de klankbordgroep naar voren worden gebracht. Momenteel bestaat de klankbordgroep uit ouders van leerlingen uit zowel leerjaar 1, als leerjaar 2. Tenminste twee keer per periode komen de leden van de klankbordgroep bij elkaar, waarbij in ieder geval de deelschoolleider, dhr. T. Akyazi en een vakdocent aanwezig zijn. Samen zorgen wij ervoor dat wij kritisch en realistisch naar ons onderwijs blijven kijken.

 

Als u inbreng heeft of op- en aanmerkingen over de school, kunt u contact opnemen met de huidige klankbordgroep: KiemKlankBordGroep@gmail.com. Ouders die geïnteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de klankbordgroep, kunnen dat aan het begin van het schooljaar doorgeven tijdens de eerste informatieavond. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen!

 

Hieronder de laatste versie van het reglement:

 

Reglement Kiemm Klankbordgroep