Ouderraad

Ouders zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de ouderraad zitten ouders die zich gedurende het schooljaar willen inzetten voor:

 

  • het in kaart brengen van de meningen van andere ouders.
  • het bijwonen van vergaderingen met de school.
  • het adviseren van de docenten en de directie.

 

De ouderraad heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar de school luistert goed naar de ervaringen die door de ouderraad naar voren worden gebracht. Momenteel bestaat de ouderraad uit ouders van leerlingen uit alle jaarlagen. Tenminste twee keer per periode komen de leden van de ouderraad bij elkaar, waarbij in ieder geval de deelschoolleider en een vakdocent aanwezig zijn. Samen zorgen wij ervoor dat wij kritisch en realistisch naar ons onderwijs blijven kijken.

 

Als u inbreng heeft of op- en aanmerkingen over de school, kunt u contact opnemen met de huidige ouderraad: ouderraad.kiemm@msa.nl. Ouders die geïnteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de ouderraad, kunnen dat aan het begin van het schooljaar doorgeven tijdens de eerste informatieavond. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar r.koelewijn@msa.nl (Robin Koelewijn)

 

Hieronder de laatste versie van het reglement:

 

Reglement Kiemm Ouderraad