Disclaimer

Op het gebruik van deze website (kiemmontessori.nl en kiemm.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

 

Wij streven ernaar om de informatie op deze website altijd juist en actueel aan te bieden. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kiem Montessori niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Het pedagogische en didactische beleid van de school is afgestemd op het onderwijs zoals dat wij aanbieden en vanuit de filosofie waar wij achter staan. Andere situaties, binnen andere organisaties en andere instellingen vragen om eigen, op maat afgestemde stukken en zijn derhalve niet over te nemen.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kiem Montessori aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

 

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail, kan niet zonder meer een relatie tussen Kiem Montessori en de gebruiker van de website ontstaan.