Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter. Kiem Montessori geeft ruimte aan het energieke, het speelse, het creatieve en de ondernemingszin van leerlingen. We leggen nadruk op doen en bewegen. Daarom zijn wij er erg trots op dat onze school het vignet Gezonde School heeft behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Wij vinden zowel fysieke als mentale gezondheid belangrijk en kiezen ervoor om een gezonde school te zijn. Een gezonde school draagt bij aan de gezondheid van leerlingen, hun welbevinden en schoolprestaties. Het biedt leerlingen een goede basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast vier keer in de week sporten, een gezonde kantine, lessen over voeding , worden er voorlichtingsmomenten georganiseerd voor ouders. De kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.

 

Voor meer informatie klik hier.