Zorg en begeleiding

Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op school of thuis. De mentor meldt hen dan aan bij het zorgteam. In overleg met ouders wordt er gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Denk hierbij aan problemen bij het leren (concentratie, faalangst, ADHD, ADD), gedrag (sociaal-emotioneel) of de thuissituatie. Samenwerking tussen mentor, zorgteam en ouders, alsmede de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is in de meeste gevallen voldoende om de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van een leerling op te lossen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV-adam) hanteert een formulier waarop scholen hun ondersteuningsaanbod samenvatten:

 

Schoolondersteuningsplan

 

Wij hebben deze verder uitgewerkt naar een versie voor onze school:

 

Kiem Montessori – verkort schoolondersteuningsplan