Zorg en begeleiding

Sommige leer­lingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op school of thuis. De mentor meldt hen dan aan bij het zorgteam en in overleg met de ouders wordt er gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Denk hierbij aan problemen bij het leren (concentratie, faalangst, ADHD/ADD), gedrag (sociaal-emotioneel) of de thuissituatie. Samenwerking tussen mentor en zorgteam en de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is in de meeste gevallen voldoende om de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van een leerling op te lossen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWA) hanteert een formulier waarop scholen hun ondersteuningsaanbod samenvatten: Schoolondersteuningsplan.