Actuele informatie

Toetsweek leerjaar 3

Maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni  

 

Programma tot einde schooljaar

Vrijdag 11 juni: leerjaar 2 excursie naar de boerderij met biologie

Vrijdag 25 juni: Einde periode 3

Maandag 28 juni t/m 2 juli: Maatwerk

Dinsdag 6 juli: Sportdag en rapport uitdelen

Donderdag 8 juli t/m 16 juli: Zomerschool

 

 

 

 

 

Coronaprotocol

Het kabinet maakte op 22 mei jl. bekend dat middelbare scholen per 31 mei volledig open mogen en dat dit vanaf 7 juni verplicht is. 

 

Coronazelftesten 

Een belangrijke voorwaarde voor het veilig heropenen van de school is dat medewerkers en leerlingen zichzelf twee keer per week testen met een coronazelftest. Op deze manier worden besmettingen op tijd opgespoord, kan de positief geteste persoon in isolatie gaan en zo een uitbraak voorkomen. Wanneer iedereen zich regelmatig test op corona kan de anderhalve meter afstand tussen leerlingen losgelaten worden. De anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers blijft wel belangrijk, denk daaraan! En vanzelfsprekend geldt ook nog steeds het handen desinfecteren, de verplichte mondkapjes tijdens de leswissel en het thuisblijven bij klachten. 

 Leerlingen krijgen de zelftests van hun mentor mee naar huis. Voor leerlingen tot 16 jaar kan de test in overleg met en onder begeleiding van ouder(s)/verzorger(s) gebruikt worden. Elke leerling en medewerker kan twee testen per week meenemen. Het doen van de zelftests is niet verplicht, maar we doen wel een dringend beroep op iedereen om dit te doen om elkaar te beschermen. 

 

 

Coronaprotocol

 

Dit is de laatste versie van het protocol:

 

20201023 coronaprotocol Kiem Montessori