Schoolgids en afspraken

Hier vindt u de schoolgids van 2023/2024:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier vindt u de 4 afspraken die wij als Kiemm gemeenschap met de leerlingen en elkaar maken.

 

Schoolregels vertalen de normen en waarden van de school in de praktische uitvoering, zodat iedereen zich veilig en prettig voelt. Bij het overtreden van de regels wordt er altijd eerst een gesprek gevoerd om het reflecterend vermogen te stimuleren. Mocht een gesprek niet het gewenste resultaat hebben, dan wordt contact met de ouders opgenomen. Zo helpen we elkaar.  

 

In het volgende document is uiteen gezet hoe wij te werk gaan bij pestgedrag.

 

Pestprotocol

 

Ten behoeve van de zoekmachine op de website, staan hier de onderwerpen uit de schoolgids die in de gids staan, maar niet op de site, op een rijtje.

 

Uitgangspunten / In de praktijk / Toetsing en beoordeling / Overgangsnorm / Determinatie / Toelating / Schoolregels / Schoolverzuim / Onderwijstijd / Lestabel / Lestijden / Bereikbaarheid / Ouderbijdrage / Schoolboeken / Klachtenregeling / Kwaliteitszorg / Keuzebegeleiding / Specialistische zorg / Dyslexie / Protocol schoolverzuim / Zorgadviesteam (ZAT) / Montessorinetwerk / Nieuwe opleidingsschool Amsterdam (NOA) / UNESCO / Verdere samenwerking