Aanmelden voor schooljaar 2020 – 2021 (leerjaar 1)

Aanmeldingen voor schooljaar 2021/2022 (leerjaar 1)

 

Voor aanmelding bij het Kiem Montessori volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

 

Aanmeldingsformulier met keuzelijsten wordt digitale aanmelding

 

Dit jaar moeten we het aantal mensen op de scholen beperken, en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus. Daarom meld je je aan bij een middelbare school op een nieuwe, digitale manier met online formulieren en keuzelijsten. Daarnaast heb jij of hebben je ouders misschien in het Parool gelezen dat kinderen met een dubbeladvies mogen meeloten op hun hoogst geadviseerde niveau. Dus als je vmbo-t/havo-advies hebt, dan kun je meeloten op havo-niveau. Dit geldt niet voor scholen waar ze maar één niveau aanbieden (de categorale scholen). Ook hierover volgt op maandag 1 maart meer informatie.

 

Volgende brief heeft u als ouder ook ontvangen.

 

Voor mogelijkheden met betrekking tot aanmelden met een havo advies willen wij u vragen contact op te nemen met dhr. Akyazi, onze deelschool leider op 06-43086789.

 

Leerlingen van buiten Amsterdam

 

Voor leerlingen van buiten Amsterdam die zich voor een Amsterdamse school willen aanmelden, komt een aparte route (zowel voor leerlingen die wonen in een andere gemeente, als voor leerlingen die naar Amsterdam verhuizen, ook vanuit het buitenland).

 

Mocht u op zoek zijn naar een plek in de tweede of derde klas, zie onze website voor meer informatie over zij instroom.

 

Inschrijfperiode: 

 

De inschrijfperiode is van 8 t/m 19 maart 2021. De inschrijvingen zullen online gebeuren.

 

Digitaal bij de inschrijvingen:

 

Tijdens de ELK procedure word u gevraagd de volgende documenten in te leveren:

 

1.      Het persoonlijke, door de ouders en basisschool ondertekende aanmeldformulier 2021-2022: Ontvangen op de basisschool
2.     Inschrijfformulier en akkoordverklaring Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) 2021-2022*
3.    Een geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal één van de ouder(s)/verzorger(s)

4.     Overeenkomst ouderbijdrage, bij voorkeur vooraf ondertekend door een van de ouders/verzorgers*

5.     ICT-protocol, vooraf ondertekend door ouders/verzorgers én de leerling.*

6.    Een pasfoto van de leerling.

 

Leerlingen van buiten Amsterdam

 

Voor leerlingen buiten Amsterdam vragen wij, naast bovengenoemde documenten, een overdrachtsdossier van de basisschool (bij de Amsterdamse basisscholen gaat dit automatisch).

Ouders/verzorgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat wij dit overdrachtsdossier krijgen. Zonder dit dossier kunnen wij helaas geen leerlingen plaatsen.

In dit overdrachtsdossier zijn opgenomen:

  • Het onderwijskundig rapport
  • Recente toets gegevens van het leerlingvolgsysteem en testen
  • Een kopie van het laatste schoolrapport.

 

Inschrijving

 

De inschrijfperiode is van 8 t/m 19 maart 2021. De inschrijvingen zullen online gebeuren.

 

Plaatsing

 

Medio april 2021 krijgt u via het opgegeven email adres de uitslag van de definitieve matching. Na een positief bericht over de plaatsing behoort een kennismakingsgesprek tot de mogelijkheden. Montessori leerlingen die Kiem Montessori op de voorkeurslijst op de 1e plaats hebben gezet, krijgen voorrang.