Aanmelden voor schooljaar 2020 – 2021 (leerjaar 1)

Deze pagina zal in de loop van het jaar geupdate worden met de documenten voor schooljaar 2021 / 2022

 

Voor aanmelding bij het Kiem Montessori volgen we de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam.

Staat het Kiem Montessori op nummer 1 van je voorkeurslijst? Dan ben je, samen met een van je ouders/verzorgers, van harte welkom om de voorkeurslijst bij ons op school in te leveren. Hieronder staat wat je hiervoor moet doen. Het inschrijven duurt ongeveer 15 minuten. Bij drukte is het mogelijk dat jullie even moet wachten. Het inschrijfformulier, de overeenkomst ouderbijdrage en het ICT protocol is alvast via onderstaande links te downloaden en thuis invullen.

 

Mocht u op zoek zijn naar een plek in de tweede of derde klas, kijk dan hier.

 

Inschrijfperiode: 

 

Let op: aanmelding gebeurt met minimaal één van de ouders/verzorgers, in aanwezigheid van de betreffende leerling en na inlevering van alle hieronder gevraagde documenten.

 

Meenemen voor de inschrijving:

 

Het invullen en op school inleveren van de volgende documenten:

 

1. Het persoonlijke, door de ouders en basisschool ondertekende aanmeldformulier 2020-2021: Ontvangen op de basisschool
2. Inschrijfformulier en akkoordverklaring Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) 2020-2021

 

MSA Inschrijfformulier 2020-2021

 

3. Een geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal een van de ouder(s)/verzorger(s)
4. Overeenkomst ouderbijdrage, bij voorkeur vooraf ondertekend door een van de ouders/verzorgers

 

Download overeenkomst

 

5. ICT-protocol, vooraf ondertekend door ouders/verzorgers én de leerling

 

Download protocol

 

6. Een pasfoto van de leerling.

 

 

Inschrijving

 

De inschrijfperiode is van [informatie volgt]. De administratief medewerker neemt de voorkeurslijst en de inschrijfformulieren met jullie door en vraagt jullie deze na controle te ondertekenen. De definitieve voorkeurslijst en eventuele voorrang geeft hij of zij door aan het elektronisch loket van de gemeente Amsterdam (ELK). Ouders ontvangen een print van de definitieve lijst en ondertekenen deze voor akkoord.

 

Dag Tijd
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 12.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-15.00 uur
Donderdag 09.00-12.00 uur
Vrijdag 12.00-16.00 uur

 

Plaatsing

 

Medio [Informatie volgt] krijgt u via het opgegeven e-mailadres de uitslag van de definitieve matching. Na een positief bericht over de plaatsing behoort een kennismakingsgesprek tot de mogelijkheden. Montessori leerlingen die Kiem Montessori op de voorkeurslijst op de 1e plaats hebben gezet, krijgen voorrang.