Achtergrond

Begin 2015 schreef de wethouder van Amsterdam een onderwijswedstrijd uit waarin iedereen met een nieuw idee voor een school werd opgeroepen om mee te doen. De wedstrijd werd bekend onder de naam ‘Onze Nieuwe School’.

 

Vanuit persoonlijke en professionele ervaringen met en in het onderwijs, constateerde Kimo Steenaart al enige tijd dat de grootste groep schooluitvallers en onderpresteerders door jongens werd vertegenwoordigd. Ze nam het initiatief en diende een plan in: Kiem een vmbo-t met oog voor de ontwikkelingskenmerken en specifieke talenten en interesses van vooral jongens. Kiem wil er voor alle leerlingen zijn, óók voor de jongens.

 

De wedstrijd bestond uit 4 rondes, ieder met een eigen opdracht. Van de initiële 124 inzendingen bleven er uiteindelijk 4 winnaars over om hun plannen, met steun van de gemeente Amsterdam, ten uitvoer te brengen. Kiem was één van die 4.

 

De volgende stap was om een samenwerkingspartner binnen de bestaande besturen te vinden. In het Montessori Bestuur Amsterdam (MSA), heeft Kiem de partner gevonden die het mogelijk maakt om een school volgens de Kiem visie te starten. Montessori thema’s als hoofd-handen-hart, binnen-buiten-leren en een voorbereide leeromgeving, sluiten goed op Kiem aan en creëren een speelveld om actief en doe-gericht onderwijs aan te bieden.

 

Het resultaat is Kiem Montessori die met trots in 2018 haar deuren voor de eerste klassen van de mavo en havo brugklassen opent.

 

Juryrapport

 

De adviescommissie ziet een origineel en innovatief plan, waarbij de commissie zeer te spreken is over de specifieke ‘doen en bewegen’ invalshoek die aantrekkelijk lijkt te zijn voor een groot aantal kinderen, zowel jongens als meisjes. Dit plan kan volgens de commissie een niche bieden in het Amsterdamse onderwijsaanbod, met kans op een landelijke uitstraling. Sterke punten met het oog op de aansluiting op de onderwijsbehoefte in Amsterdam zijn het mikken op bestrijding van voortijdige schoolverlaten en de sterke oriëntatie op een vervolgopleiding. De commissie vindt dat het plan mooie, heldere en realistische beelden geeft van de inzet van leraren, de betrokkenheid van ouders en huisvesting die past bij het onderwijsconcept.