Wiskunde

Bij wiskunde ga je de wereld ontdekken. Verbanden leggen en de wereld om je heen verklaren, is het meest belangrijk bij dit vak. Je gaat kijken hoe eindeloos de mogelijkheden zijn door stapsgewijs beter te worden in onder andere ruimtelijke figuren meten en tekenen, formules oplossen, grafieken tekenen en (hoofd) rekenen.

 

Voor wiskunde wordt 1 keer per week een ondersteuningsuur gegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op  vaardigheden die je op de basisschool moeilijk vond.