Thema-onderwijs

Tijdens thema-uren maken leerlingen kennis met de wereld van beroepen en opleidingen en is er ruimschoots aandacht voor wereldburgerschap: voor wie zet jij je in? Leerlingen zijn actief bezig met onderzoeken, ervaren en ondernemen, zodat ze een zo volledig mogelijk beeld hebben van hun keuzemogelijkheden na de middelbare school.