Onderwijs

Mavo, havo, vwo

Samen met het Metis Montessori Lyceum vormt Kiemm een brede school voor mavo, havo en vwo. Kiemm is in september 2018 gestart in de 2de Oosterparkstraat met 1 mavo/havo brugklas. Hier doen leerlingen de 4-jarige mavo of de 5-jarige havo. Op dit moment heeft het Kiemm 3 brugklassen 2 tweede klassen, 2 derde klassen en 1 examenklas.

 

 

Sport & bewegen

Sport is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We sporten minstens 4 keer in de week. Het is goed om een teveel aan energie kwijt te kunnen maar het levert ook energie op! Het is gezond voor lichaam en geest. Daarbij is sport een goed middel om vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen zoals weerbaarheid en het verleggen van grenzen.

Ook tijdens de lessen is er ruimte voor beweging. Door regelmatig van werkplek te wisselen of buiten aan een opdracht te werken. Leren kan in alle standen: lopend op de gang, liggend op de grond, schrijvend op de muur.

 

Voorbereide leeromgeving

Iedere les worden opdrachten in verschillende werkvormen aangeboden. De leerling kiest welke vorm het meeste aanspreekt om de vastgestelde leerdoelen te behalen. Voor de ene leerling is dat taal, voor de ander door eerst op onderzoek uit te gaan. Wat werkt en wat werkt minder goed? Wat kan je al en waar zou je nog meer in moeten oefenen? En als je het eens heel anders aanpakt, wat gebeurt er dan? De kaders staan vast, daarbinnen zijn leerlingen vrij om hun eigen keuzes en fouten te maken. De leraar begeleidt en ondersteunt de leerlingen.

 

Geen huiswerk, wel ondersteuning

Wanneer de opdrachten voldoende zijn afgerond, kunnen de leerlingen van hun vrije tijd genieten of de lat iets hoger leggen door bijvoorbeeld verdiepingsopdrachten te maken of andere persoonlijke interesses te ontwikkelen. Is dat niet gelukt, dan worden de opdrachten eerst afgemaakt. Dit gebeurt dagelijks zodat er geen achterstand ontstaat. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen hierbij extra ondersteuning.

 

Eigen niveau

Ieder vak beschrijft wat er minimaal per les af moet zijn. Lukt dat niet, dan wordt dat alsnog in de middag, verplicht, afgemaakt. Werk je sneller of kan een leerling meer aan? Dan laat de planning ruimte om per vak te excelleren. Zo kan het zijn dat er voor wiskunde op havo niveau gewerkt wordt en voor Engels op mavo niveau.

 

Toetsing en afronding

Toetsen worden in kleine overzichtelijke onderdelen verdeeld zodat leerlingen de mogelijkheid hebben tijdens de lessen te leren en het lesonderdeel af te ronden. Alle onderdelen moeten voldoende zijn. Werkhouding en inzet tellen mee in de beoordeling.

 

Biologie buiten

Wat is er nou mooier dan een eigen tuin, midden in een stad als Amsterdam? Daarom dus. Biologie in de tuin.

 

Open atelier

Leerlingen kunnen kunst inzetten tijdens het verwerken van opdrachten bij de reguliere lessen. Een poster maken van een gelezen verhaal of een tijdlijn voor geschiedenis, het kan tijdens de les in het atelier.

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Elke week oriënteren leerlingen zich op hun keuzemogelijkheden na school. Hier worden onder andere professionals uit het bedrijfsleven bij betrokken. Het valt onder het inmiddels verplichte deel van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in het voortgezet onderwijs. Leerlingen verwerken hun ervaringen in een werkboek zodat ze inzicht krijgen in hun keuzemogelijkheden.

 

Ondernemen

Ondernemen betekent aanpakken; iets doen om iets gedaan te krijgen. Of dat nou is omdat je een project wil starten of omdat je een opdracht moet maken. Ondernemen in de breedste zin van het woord, vormt een rode draad in ons onderwijs. Bij het ondernemersloket krijg je ondersteuning bij opdrachten om je ideeën vorm te geven.