Visie | missie

Taal en rekenen. Twee vaardigheden die veel aandacht krijgen op de middelbare school. En terecht. Beide zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Maar hoe zit het met creativiteit, bewegen, abstract denken of ruimtelijk inzicht? Komen deze vaardigheden ook voldoende aan bod tijdens reguliere lessen op de middelbare school?  Anders gezegd: krijgen leerlingen met meer aanleg voor juist deze, vaak jongensachtige, vaardigheden genoeg kansen om zich op die manier te uiten en te excelleren?

 

Inzichten in de neuropsychologie maken duidelijk hoe de verschillen in hersenontwikkeling en de werking van hormonen, bij kinderen een rol spelen bij de ontwikkeling van vaardigheden, van beleving en psychologisch functioneren en van hun gedrag. Daarnaast betrekt de neuropsychologie de invloed van de psychosociale situatie thuis en op school. Kiem Montessori speelt hierop in en doet recht aan ieders eigen ontwikkeling. Geen kind ontwikkelt zich hetzelfde en de rijping, het tempo van de biologische ontwikkeling van de hersenen, is hierin een belangrijk gegeven.

 

Bij Kiem Montessori krijgen alle vaardigheden een plek tijdens de les. Taal, creativiteit, beweging, uitproberen en experimenteren. Ze komen bij ieder vak afwisselend aan bod. Leerlingen krijgen de kans om te ervaren, te ondernemen en zich te uiten op een manier die het best past bij hun persoonlijke ontwikkeling op dat moment.

 

Dit alles draagt bij aan het beleven van succeservaringen en daarmee aan zelfvertrouwen; een belangrijk ingrediënt voor een succesvolle carrière en een gelukkig leven. Zelfvertrouwen geeft ieder kind de moed en motivatie om te groeien in de dingen die misschien wat minder natuurlijk komen. En dat alles met plezier. Het rekenwonder, de taalvirtuoos, de sportieveling en het tekentalent. Voor ieder van hen wil Kiem Montessori de plek zijn die het maximale haalt uit hun natuurlijke talenten. Door te ontdekken, te ervaren, in te spelen en te monitoren.

 

Kiem Montessori is een plek waar je graag bent en waar je je veilig voelt. Waar je leert nadenken over je eigen leven en jouw plaats in de wereld, hoe je daaraan vorm kunt geven en wat je daarvoor nodig hebt.

 

Kiem Montessori: het begin van de rest van je leven!