Vakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

Mens en Maatschappij

Biologie

Frans

Informatica

Thema-onderwijs

KWT

Sport

NaSk

Aardrijkskunde

Economie

Maatschappijleer