Vakken

Sport

Nederlands

Frans

Engels

Wiskunde + rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Kunst

Informatica

Thema-onderwijs

KWT