Vakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

Mens en Maatschappij

Biologie

Frans

Informatica – Informatietechnologie

Wereldburgerschap

Kiemm uren

Sport

Natuurkunde

Aardrijkskunde

Economie

Maatschappelijk BB