Vakken

Sport

Nederlands

Frans

Engels

Wiskunde + rekenen

Biologie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Kunst

Techniek

Toekomstoriëntatie

Wereldburgerschap