Vakken

Sport

Nederlands

Frans

Engels

Wiskunde + rekenen

Biologie

Natuur- Scheikunde

Mens en Maatschappij

Kunst

Informatica

Thema-onderwijs

KWT