Vakken

Nederlands

Engels

Wiskunde + rekenen

Mens en Maatschappij

Biologie

Frans

Informatica

Thema-onderwijs

KWT

Sport (Jaar 3: LO 2)

Jaar 2: Natuur- Scheikunde

Jaar 3: Aardrijkskunde

Jaar 3: Economie

Jaar 3: Maatschappijleer