Organisatie van de school

Kiemm valt binnen de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam onder de directie van het Metis Lyceum. Met een eigen onderwijsprofiel en op een eigen locatie biedt Kiemm een veilige en overzichtelijke leeromgeving van waaruit leerlingen de kans krijgen zich verder te ontplooien.